Grunt oraz wody powierzchniowe zawierają nie ocenione ilości energii. Za pomocą pomp ciepła już przy głębokości od 1.5m możemy czerpać ilość energii,

Dla celów wentylacji budynki mieszkalne zużywają 25-30% energii cieplnej.

W układach pomp ciepła coraz częściej stosuje się układy chłodzenia pasywnego w okresie letnim.

Kolejnym sposobem na odzyskiwanie energii jest odzysk ciepła ze ścieków bytowych.

Kolektory należy dobierać wg zaleceń dokumentacji projektowych producentów.

Słońce dostarcza dokładnie 5000-krotnie więcej energii niż świat rocznie potrzebuje.

Kominek z płaszczem wodnym współpracuje z instalacją centralnego ogrzewania,

Poza uzykanie komfortu chłodzenia powietrza w budynku latem

W ostatnich latach obserwuje się wdrażanie coraz bardziej efektywnych technologii pozyskiwania energii odnawialnej.

Ogrzewanie podłogowe jest ogrzewaniem niskotemperaturowym

Ogrzewanie ścienne jest odmianą ogrzewania powierzchniowego niskotemperaturowego.

© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.