Bramka SMS

Bramka SMS wysyłająca SMSy z wbudowanymi serwerami usług http i smtp.

Pozwala na wysyłanie SMSów poprzez stronę www lub wysłanie poczty email na adres bramki np 502xxxyyy@bramka.pl. SMS będzie wysłany na nr adresata.
Wbudowane mechaniz autentykacji uzytkowników.
Pozwala na zarządzanie kampanią (wysyłanie sms o wyznaczonej godzinie do grup) z plików Excel.
Praca w trybie aplikacji lub usługi.
Dla pracy wymaga modemu gsm np Terminal Siemens TC35.
Współpracuje z systemami BMS do rozsyłania informacji alarmowych (np Honeywell EBI z opcją AlarmPager)
Pełna dokumentacja zawarta w wersji demonstarcyjnej.


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.