Solis » Projektowanie instalacji » - Instalacje źródła » Zasady, które należy przestrzegać prz...  

Zasady, które należy przestrzegać przy układaniu kolektorów płaskich

  • wszystkie pętle kolektora muszą być jednakowej długości
  • pętle powinny być ułożone poziomo lub z lekkim spadkiem w kierunku odpowietrzania układu
  • kolektory wypełniać roztworem nie zamarzającym do co najmniej -8°C, a w przypadku stosowania kolektorów słonecznych do co najmniej -15°C
  • każdą pętle wykonywać z jednego odcinka rury (bez połączeń)
  • rury układać na warstwie piasku około 15cm, a po ułożeniu i wypoziomowaniu przysypać 15cm warstwą piasku gruboziarnistego
  • kolektor zasypywać po napełnieniu układu pod ciśnieniem 2-3 bar i po dokonaniu próby szczelności
  • na głębokości 50-80cm układać wstęgę ostrzegawczą
  • przed zasypaniem wykonać dokumentację fotograficzną kolektora

© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.