System rozliczania mediów

System oparty o istniejącą infrastrukturę liczników (BMS) pozwalający na rozliczanie mediów.

Oparty o bazę SQL, w pełni skalowalny z dużą ilością opcji konfiguracyjnych.
Obsługa oparta o własny interfejs z własnym mechanizmem autentykacji użytkownika.
Posiada własną bazę liczników i klientów z możliwością dowolnego przypisywania liczników do klientów.
Media rozliczane są na podstawie automatycznego (bezobsługowego) codobowego pobierania danych o zużyciu z liczników, a następnie obrabiane wg zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów (ceny,okresy).
Program posiada możliwość automatycznego generowania faktur, raportów o zuzyciu jak i raportów statystycznych.


Dobór pomp (01/03/2005)
© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.