Solis » Pompy ciepła  

Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów, wyboru całego systemu ogrzewania należy dokonać na etapie, kiedy wymarzony dom pozostaje jeszcze na papierze, w postaci projektu budowlanego.

Pompy ciepła umożliwiają wykorzystanie zasobów energii naturalnej, której źródłem może być powietrze atmosferyczne, grunt, woda powierzchniowa lub podziemna. Urządzenia te pobierają energię cieplną ze źródła i przenoszą ją do budynku.

Gromadząc doświadczenie stworzyliśmy urządzenia na miarę naszych czasów i przystosowane do Państwa potrzeb. Wprowadzenie nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii pozwoliło nam na udoskonalenie powszechnie stosowanych rozwiązań stosowanych w pompach ciepła.

Mając na względzie całkowity brak kosztów obsługi i napraw w okresie eksploatacji pomp ciepła oraz żywotność sprężarek dochodzącą do 25 lat można powiedzieć, że żadne inne źródło ciepła nie jest w stanie zaoferować dziś i za kilkanaście lat tyle, co pompa ciepła.

Koszt instalacji pompy ciepła jest dość wysoki, zwykle większy od kosztów instalacji ogrzewania tradycyjnego. Najtańsza jest instalacja pomp ciepła wykorzystujących..

Jakie instytucje udzielają pomocy finansowej na przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ?

Promieniowanie słoneczne jest podstawowym źródłem energii dla Ziemi. Strumień energii słonecznej emitowanej w kierunku Ziemi wynosi 173 000 TW (TW=1012 W). Dla porównania moc zainstalowana w krajowych elektrowniach wynosi 0,033 TW.

W efekcie anomalii pogodowych spowodowanych przez zmiany klimatu (takich jak na przykład huragany) co roku ginie na świecie ok 160.000 osób. W przeciągu zaledwie 50 lat jedna trzecia wszystkich gatunków roślin i zwierząt może wyginąć. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może położyć temu kres.

Efekt cieplarniany to zjawisko wzrostu temperatury atmosfery spowodowane istnieniem w jej składzie tzw. gazów cieplarnianych,

W marcu 2007 r. na szczycie Rady Europejskiej uzgodniono 3 podstawowe cele strategiczne polityki energetycznej:

  • zmniejszenie emisji CO2 o 20%,
  • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20%,
  • zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do 2020 roku.

Energia atomowa nie ograniczy efektu cieplarnianego w żaden znaczący sposób przez najbliższe dziesięciolecia, które są kluczowe dla zahamowania efektu cieplarnianego.

Dobór pomp (01/03/2005)
© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.