Solis » Pompy ciepła » Finasowanie  

Finasowanie

Jakie instytucje udzielają pomocy finansowej na przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ?

Do najważniejszych instytucji udzielających pomocy finansowej (przede wszystkim niskooprocentowanych kredytów) dla inwestorów prowadzących działalność gospodarczą z zakresu OZE należą:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3 A, 02-673 Warszawa, tel. 849 22 80
Bank Ochrony Środowiska, Al. Jana Pawła II 12, 00-828 Warszawa, tel. 850 87 35
Ekofundusz, ul. Belwederska 18 A, 00-762 Warszawa, tel. 840 09 01 w. 101
GEF/SGP - Program Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska, Al. Niepodległości 186, 02-086 Warszawa, tel. 825 92 45
USA ID, Al. Jerozolimskie 56 C, 00-697 Warszawa, tel. 630 24 80
Więcej informacji w tej dziedzinie można uzyskać w instytucjach i organizacjach promujących odnawialne źródła energii, przede wszystkim w Krajowej Agencji Poszanowania Energii, ul. Nowogrodzka 35/41, 00 - 691 Warszawa, tel. (0 22) 622 27 97 oraz w Europejskim Centrum Energii Odnawialnej dla Państw Regionu Morza Bałtyckiego, ul. Rakowiecka 32, 05-532 Warszawa, tel. (022) 848 48 32
Istnieją także potencjalne możliwości wykorzystania w niektórych inwestycjach związanych z OZE środków pomocowych Unii Europejskiej przeznaczanych na rolnictwo i ochronę środowiska (szczególnie z programów SAPARD i ISPA). Informacje o tych programach można znaleźć na internetowych stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, pod adresami: www.minrol.gov.pl oraz: www.cie.gov.pl

Źródło: URZĄD REGULACJI ENERGETYKI, http://www.ure.gov.pl/poradnik/poradnik_16.html


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.