Solis » Pompy ciepła » - Oferta dla przemysłu » Budownictwo komercyjne  

Budownictwo komercyjne

Produkujemy pompy ciepła, także w układach nietypowych do zastosowań niestandardowych. Zakres działania firmy Solis jako producenta urządzeń oraz możliwość tworzenia indywidualnego oprogramowania w oparciu o sterowniki mikroprocesorowe własnej produkcji dla dowolnego systemu grzewczego i chłodniczego.

Do stosowania w budownictwie komercyjnym szczególnie opracowaliśmy rozwiązania skojarzone: produkcji wody lodowej i ciepłej wody użytkowej jednocześnie. Zyski energetyczne w układach skojarzonych wahają się w przedziale od 5 do 9, a wskaźniki zwrotu inwestycji mogą sięgać nawet dwóch lat.
Będąc producentem urządzeń opracowaliśmy metodę skojarzonej produkcji energii za pomocą pomp ciepła. Metoda ta polega na pobieraniu energii z obiegu wody lodowej (klimatyzacji) i przekazywaniu jej do instalacji ogrzewania ciepłej wody użytkowej czerpiąc jedynie niewielką ilość energii elektrycznej. W układzie takim pompa ciepła zużywając 1kWh energii elektrycznej jest w stanie wyprodukować, co najmniej 4.6 kWh energii cieplnej i 3.8 kWh chłodu jednocześnie.
Układy takie wkomponowujemy w istniejące instalacje nie naruszając sposobu ich działania, dzięki czemu zyskujemy pewną „redundancję” instalacji c.w.u. W razie awarii jednego systemu mamy do dyspozycji drugi.
Instalacje nasze integrujemy z systemami BMS różnych producentów (Honeywell,TAC,Siemens,itd.) za pomocą protokołów komunikacyjnych ModBus oraz BacNet.
Jako producent pomp ciepła i sterowników jesteśmy w stanie zaproponować każde rozwiązanie celem maksymalnego wykorzystania technologii tak, aby przynosiła jak największe korzyści ekonomiczne.
Stajesz przed dylematem, jaki rodzaj ogrzewania zastosować w obiekcie. Bierzesz pod uwagę różne aspekty, analizujesz wiele rozwiązań. Zależy Ci na niskich kosztach eksploatacji, komforcie i bezpieczeństwie. Systemy grzewcze oparte na pompach ciepła spełniają wszystkie te oczekiwania.

Przykładowe rozwiązanie


Dobór pomp (01/03/2005)
© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.