Solis » Projektowanie instalacji » - Instalacje odbioru » Całkowite zapotrzebowanie ciepła  

Całkowite zapotrzebowanie ciepła

Całkowite zapotrzebowanie cieplne stanowi sumę strat na pokrycie zapotrzebowania ciepła przewodzenia wszystkich pomieszczeń budynku. Do sumy ciepła wentylacji wprowadza się współczynnik korygujący, gdyż nie wszystkie ściany są równocześnie owiewane przez wiatr.

Ogólne zapotrzebowanie ciepła (zapotrzebowanie ciepła budynku) wynosi:

QN = SQT + zSQL

gdzie: z - współczynnik równoczesności wentylacji

Dla budynków o wysokości < 10 m z + 0,5 (patrz tabela 1). Przy stosunku np. QL / QT = 0,30 zmniejsza się normowane zapotrzebowanie ciepła QN o 15%, w wyniku zastosowania współczynnika z.

Tabela 1. Współczynnik równoczesności wentylacji - z.

Wietrzność

Wysokość budynku H

 

< 10m

> 10m

Normalna

0,5

o,5

Pozostałe przypadki

0,7

0,5


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.