Solis » Projektowanie instalacji » - Instalacje odbioru » Temperatury dla celów projektowania  

Temperatury dla celów projektowania

Normatywna temperatura wewnętrzna uwzględnia zarówno temperaturę powietrza, jak też średnią temperaturę otaczających powierzchni...

Normatywna temperatura wewnętrzna uwzględnia zarówno temperaturę powietrza, jak też średnią temperaturę otaczających powierzchni (PN-82/B-02403, "Temperatury obliczeniowe zewnętrzne"), Tabela 1.

Obliczeniową temperaturę zewnętrzną przyjmuje się na podstawie podziału kraju na strefy klimatyczne - Polska posiada V stref (PN- 82/B-02403, "Temperatury obliczeniowe zewnętrzne"), Tabela 2.

Tabela 1: Obliczeniowe temperatury wewnętrzne wybranych przykładowych pomieszczeń.

Temperatura obliczeniowa

Typ pomieszczenia

+5 °C

magazyny bez stałej obsługi

 

garaże indywidualne

+8 °C

klatki schodowe w budynkach mieszkalnych

 

hale sprężarek, pompownie

+12 °C

magazyny i składy wymagające stałej obsługi

 

hale ciężkiej pracy, maszynownie chłodni, ładownie akumulatorów

 

hale targowe, sklepy rybne i mięsne

+16 °C

hale pracy lekkiej

 

szatnie odzieży wierzchniej

 

korytarze, klatki schodowe w budynkach biurowych i użyteczności publicznej

 

sale gimnastyczne, sale widowiskowe bez szatni

 

bufety i sale konsumpcyjne

 

ustępy publiczne

 

kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska węglowe

+20 °C

pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone tylko w paleniska gazowe i węglowe

 

hale pracy siedzącej lekkiej

 

izby pomiarowe

 

pokoje biurowe, sale posiedzeń

 

pomieszczenia do nauki, audytoria, biblioteki, czytelnie

 

kasy

 

sale chorych

 

korytarze i klatki schodowe w zakładach leczniczych

 

sale dziecięce w przedszkolach

 

ustępy z wyjątkiem ustępów publicznych

+25 °C

rozbieralnie-szatnie, łazienki, natryski, umywalnie

 

gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjentów

 

sale niemowląt i dzieci w żłobkach

 

sale operacyjne

+32 °C

suszarnie bielizny

 

suszarnie odzieży

Tabela 2: Obliczeniowe temperatury powietrza na zewnętrz budynku (wg PN-82/B-02403).

Strefa Klimatyczna

I

II

III

IV

V

Temperatura obliczeniowa na zewnątrz

-16 °C

-18 °C

-20 °C

-22 °C

-24 °C

Zalecana głębokość układania kolektorów gruntowych

1.6m

1.7m

1.8m

2.0m

2.2m


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.