Solis » Projektowanie instalacji » - Instalacje odbioru » Zapotrzebowanie budynku na ciepło  

Zapotrzebowanie budynku na ciepło

Przed przystąpieniem do doboru pompy ciepła należy określić Ogólne Zapotrzebowanie Cieplne Budynku.

Obliczeń zapotrzebowania na ciepło dla obiektu o kubaturze do 600 m3 należy dokonać zgodnie z obowiązującą norma PN-B-03406:1994 "Obliczenie zapotrzebowania na ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m3". Jeżeli pompa ciepła będzie pracować w większym obiekcie zapotrzebowanie należy obliczyć zgodnie z obowiązująca dla takich obiektów norm.

Całkowite zapotrzebowanie ciepła QN (normowane zapotrzebowanie ciepła) stanowi suma:

QT - zapotrzebowanie ciepła na pokrycie strat związanych z przenikaniem ciepła przez przegrody otaczające pomieszczenie (ciepło przewodzenia),

QL - zapotrzebowanie ciepła na pokrycie strat związanych z ogrzaniem powietrza niezbędnego do wentylacji pomieszczenia (ciepło wentylacji).

Zapotrzebowanie ciepła traktuje się jako cechę budynku. Rodzaj ogrzewania nie ma wpływu na jego wielkość.

Wpływ ten jednak jest istotny dla określenie rocznego zużycia energii.
Celem obliczeń (które należy przeprowadzić w każdym przypadku) jest sprawdzenie, czy konstrukcja budynku gwarantuje uzyskanie właściwych temperatur.

QT = k x A x (Ji - Ja) = A (Ji - Ja) / Rk (W/h)

gdzie:
A - powierzchnia elementu budowlanego w m2
k - współczynnik przenikania ciepła w W/m2K
1/k = RK - opór przenikania ciepła w m2Kh/W
Ji - temperatura wewnętrzna w °C
Ja - temperatura zewnętrzna w °C

QL = V x r x c x (Ji - Ja) (W/h)

gdzie:
V - natężenie przepływu m3/h
c - ciepło właściwe powietrza w J/kgK
r - gęstość powietrza kg/m3

UWAGA:
Dom wybudowany w technologii tradycyjnej ma w pierwszych dwóch zimach większe zapotrzebowanie ciepła. W pierwszym sezonie grzewczym może być nawet trzykrotnie większe zużycie ciepła niż obliczono (musi odparować do 10 ton wody zużytej na mokre procesy budowlano/tynkarskie). Wówczas sama wydajność pompy ciepła na c.o. nie wystarczy i konieczne jest włączenie grzałek elektrycznych (jeżeli zainstalowano).


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.