Solis » Projektowanie instalacji » - Instalacje źródła » Dobór pomp źródła  

Dobór pomp źródła

Pompy obiegowe dla źródeł o zamkniętym obiegu przystosowane do współpracy z pompami ciepła Solis zasilane są 3x ~230V !

Pompy obiegowe w pompach Solis sterowane są za pomocą przetwornic częstotliwości. Prawidłowo dobrana pompa powinna pracować w zakresie 80-120procent swojej maksymalnej wydajności w celu uzyskania różnicy temperatury pomiędzy zasileniem i powrotem źródła na poziomie 5oC. Pompa zbyt mała będzie pracowała z maksymalną mocą czyniąc regulację nie efektywną natomiast pompa przewymiarowana nie uzyska pożądanej sprawności (praca w zakresie mniejszym jak 60% mocy nominalnej). Po uruchomieniu i ustabilizowaniu się układu należy bezwzględnie sprawdzić na wyświetlaczu przetwornicy z jaką mocą pracuje pompa (w procentach lub Hz gdzie 50Hz=100procent mocy).

Dla źródeł otwartych (studnie, wody powierzchniowe) należy dobierać pompy źródła indywidualnie. Pompa powinna zapewnić przepływ gwarantujący odbiór ciepła przy spadku temperatury na poziomie 4K. Z reguły pompy źródeł otwartych są większej mocy niż pompy w obiegach zamkniętych, dlatego należy pamiętać o doborze odpowiedniej przetwornicy częstotliwości. Pompy Solis mogą pracować bez przetwornicy częstotliwości. Wymaga to zmiany jednego parametru w sterowniku i innej konfiguracji podłączeń elektrycznych (z reguły 3~400V zamiast 1~230V).

UWAGA!POMPY OBIEGOWE ŹRÓDŁA WSPÓŁPRACUJĄCE Z POMPAMI CIEPŁA SOLIS TO POMPY PRODUKCJI WILO PRZYSTOSOWANE DO WSPÓŁPRACY Z PRZETWORNICAMI CZĘSTOTLIWOŚCI NA NAPIĘCIE TRÓJFAZOWE 3X230VAC.Powszechnie oferowane w sklepach i hurtowniach pompy WILO są przystosowane do zasilania napięciem 3x400VAC. Można stosować wyłącznie pompy obiegowe przystosowane do zasilania 3x230VAC i nie przekraczające dopuszczalnej mocy przetwornicy.Pompy Wilo serii TOP S zgodnie z zaleceniami producenta mogą pracować z czynnikami od temperatury -10°C. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem firmy Solis lub Wilo z bezpłatną linią serwisową 0-800 36 94 56

Instalacja źródła dla pomp ciepła w konfiguracji kaskadowej powinny być projetowane z jedną pompą obiegową. Sterownik nadrzędny steruję przepływem w zależności od aktualnych potrzeb. Nominalna wydajność pompy powinna zapewniać przepływ dla wszystkich PC połączonych w kaskadzie i pracujących jednocześnie.


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.