Solis » Projektowanie instalacji » - Instalacje źródła » Grunt - Kolektory płaskie spiralne  

Grunt - Kolektory płaskie spiralne

Zasada działania kolektora spiralnego jest zbliżona do zasady działania kolektora płaskiego. Sekcje kolektora mają postać spiralnych zwojów ułożonych w rowach o długości 10-15mb.

Kolektory spiralne stanowią bardziej popularną alternatywę do kolektorów płaskich. Wykopanie szerokich rowów o długości kilkunastu metrów jest mniej kłopotliwe niż kopanie wąskich rowków.
Odległość pomiędzy sekcjami nie powinna być mniejsza niż 4m.
Długość przewodów dla kolektorów płaskich spiralnych należy zwiększyć o 30% gdyż charakteryzują się mniejszym odbiorem jednostkowym z m 2 gruntu.
Długość wykopów jest o 30% mniejsza.

Szerokość wykopu powinna umożliwić ułożenie płasko na dnie wykopu kręgów rur, z reguły to 1 - 1.2m szerokości na dnie.

Wymagana ilość rur to 111mb/ 10mb wykopu.

Ze względu na opory przepływu zalecana długość pojedynczej pętli nie powinna przekraczać maksymalnie 200 mb / pętlę.

Należy zachować minimalne odległości pomiędzy osiami pętli 4 m (zalecane 5m).

Sposoby układania kolektorów płaskich

Sposób układania rur w ziemi

Kolektor spiralny

Dla wymienników horyzontalnych (typ ZH) moc cieplna charakteryzowana jest poprzez określenie mocy możliwej do uzyskania z 1 m2 powierzchni gruntu. Orientacyjną wartość mocy cieplnej w zależności od rodzaju podłoża.

Moc poboru: przy 1800godz pracy, przy 2400 godz pracy

Suche, nie związane podłoże 10 W/m2 8 W/m2

Podłoże związane, wilgotne 20-30 W/m2 16-24 W/m2

Podłoże nasycone wodą,piasek, żwir 40 W/m2 32 W/m2

Dla tego rozwiązania zaleca się zastosowanie kolektorów słonecznych. Energia promieniowania słonecznego niewystarczająca do grzania wody użytkowej (powyżej 45°C) zostaję wykorzystana przez pompę ciepła podnosząc jej wskaźnik sprawności. Dodatkowym efektem jest szybka regeneracja energii gruntu pod koniec i po zakończeniu sezonu grzewczego, a przed sezonem grzewczym temperatura zasilania może być nawet o 3°C wyższa. Zalecana minimalna powierzchnia kolektorów słonecznych to 2m 2/10kW mocy chłodniczej pompy (optymalnie 4m 2/10kW).

Zdjęcia z realizacji:


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.