Solis » Projektowanie instalacji » - Instalacje źródła » Obliczenia przepływu źródła  

Obliczenia przepływu źródła

Dobór pompy źródła dolnego
Zadaniem pompy źródła dolnego jest przepompowanie mieszaniny glikolu z wodą przez kolektor gruntowy lub sondę głębinową w takiej ilości aby uzyskać różnicę temperatur pomiędzy zasileniem i powrotem pompy na poziomie (delta)5°C.

Sterowniki w pompach Solis mają zapisaną charakterystykę wydajności sprężarki i korygują różnicę temperatury (+/-1.5°C) w zależności od punktu pracy pompy. Ponieważ roztwory glikoli i wody w niskich temperaturach charakteryzują się dużym współczynnikiem lepkości i gęstością, opory pompy są wyższe. Glikol propylenowy (tzw. spożywczy) jest cieczą o większej lepkości i gęstości od glikolu etylowego, co powoduje zwiększone zużycie energii przez pompę do przetłaczania roztworu. Zalecamy stosowanie roztworów glikolu o najmniejszej możliwej koncentracji. Temperatura zamarzania powinna być niższa od temperatury powrotu do gruntu w końcu sezonu grzewczego o co najmniej 3°C) Pamiętać należy o regularnej kontroli stanu koncentracji glikolu (nie rzadziej jak raz na 2 lata po pierwszym sezonie grzewczym) - roztwory glikoli ulegają procesom starzenia i tracą właściwości przeciw zamrożeniowe.
Gęstość roztworów glikoli

(na żółto zaznaczono zalecany obszar pracy)

Zamarzanie roztworów glikoli


Obliczenia strat przepływu

W tabeli przepływów można odczytać wymaganą ilość wody/roztworu jakie pompy obiegowe muszą przetłoczyć przez układ.

Temp

Woda

Glykol Propylenowy

Glykol Etylenowy

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Pojemność cieplna

°C

Wh/m3°C

-25.0

             

1017

             

-22.5

           

1042

1020

           

993

-20.0

           

1045

1021

           

994

-17.5

         

1068

1046

1023

         

1019

997

-15.0

         

1069

1047

1025

         

1021

998

-12.5

       

1088

1070

1050

1027

       

1043

1022

1001

-10.0

       

1090

1071

1051

1029

     

1063

1045

1024

1002

-7.5

     

1106

1091

1073

1053

1030

   

1083

1065

1046

1026

1004

-5.0

   

1120

1107

1092

1074

1054

1032

 

1100

1084

1066

1047

1027

1006

-2.5

 

1132

1121

1108

1092

1075

1056

1034

1115

1101

1086

1068

1049

1029

1008

0.0

1172

1132

1121

1109

1095

1077

1057

1035

1116

1102

1086

1069

1050

1031

1010

2.5

1169

1133

1122

1110

1095

1078

1058

1037

1116

1103

1087

1070

1051

1032

1011

5.0

1167

1133

1123

1111

1096

1079

1060

1039

1117

1103

1088

1072

1054

1034

1013

7.5

1166

1133

1124

1111

1097

1080

1061

1040

1118

1104

1089

1072

1055

1035

1015

10.0

1164

1134

1124

1112

1098

1081

1063

1042

1118

1105

1089

1073

1056

1036

1016

12.5

1163

1134

1125

1113

1099

1083

1064

1044

1119

1105

1090

1074

1057

1039

1018

15.0

1162

1135

1125

1113

1100

1083

1065

1044

1119

1106

1092

1076

1058

1040

1020

17.5

1161

1135

1126

1114

1101

1085

1067

1046

1119

1107

1092

1077

1059

1041

1021

20.0

1160

1136

1126

1115

1102

1086

1068

1047

1120

1107

1093

1078

1060

1042

1023

25.0

1158

1136

1127

1116

1103

1087

1070

1050

1121

1108

1094

1079

1062

1045

1026

30.0

1156

1137

1128

1117

1104

1089

1072

1053

1121

1109

1095

1081

1064

1047

1029

35.0

1154

1137

1129

1118

1106

1090

1074

1055

1121

1110

1096

1082

1066

1049

1031

40.0

1152

1136

1128

1119

1107

1093

1076

1057

1121

1110

1098

1084

1068

1051

1034

45.0

1150

1137

1129

1119

1107

1094

1077

1058

1122

1111

1099

1085

1070

1054

1036

50.0

1148

1137

1129

1119

1108

1095

1079

1060

1122

1112

1099

1086

1071

1056

1039

55.0

1146

1136

1129

1119

1108

1095

1079

1062

1121

1111

1100

1087

1072

1057

1041

60.0

1144

1136

1128

1119

1109

1096

1081

1063

1121

1112

1100

1087

1074

1058

1042

Przepływ = Q / ( Delta T * Poj. cieplna )

Q= Moc chłodnicza odczytana z tabeli doboru pomp dla odpowiednich warunków pracy * 0.90.
Dla sond głębinowych należy przyjmować Tźródła=5-6oC, dla kolektorów płaskich 0-2oC, dla wód powierzchniowych 4oC. Dla ogrzewania niskotemperaturowego Tzasilania=35oC, grzejnikowego 45oC. Poniewż pompy obiegowe są sterowane za pomocą falowników ich wydajność zostanie dopasowana automatycznie do panujących warunków pracy.

W celu wyliczenia ilości pętli kolektora gruntowego/sond należy podzielić wynikowy przepływ przez min przepływ dla dobranych rur (z reguły 32 lub 40) z tabeli i zaokrąglić w dół, Dla sprawdzenia poprawności można podzielić wyliczony przepływ przez wartość max przepływu z tabeli i zaokrąglić w górę.

 

Przepływ l/s

Rura PE

Min

Max

32

>0.2

0.5

40

>0.25

0.5

50

>0.5

1.2

65

>0.8

2.2

Dla sond głębinowych dzielimy całkowitą wymaganą długość odwiertów przez 100m (+/-20). Zaleca się w miarę możliwości ograniczenie długości odwiertów do 120-140m. Da to wymierne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej do napędu pompy obiegowej.

Sumaryczną długość dzielimy przez ilość obwodów/sond i z wyliczenia poniżej odczytujemy jednostkowe opory przepływu pojedynczej sekcji kolektora/sondy (w mWS/1000mb rur) dla dobranego przewodu i wynikowego przepływu wynikającego z mocy chłodniczej pompy ciepła podzielonego przez ilość obwodów.
Należy pamiętać o obliczeniu oporów przepływu przewodów zasilających rozdzielacze.

Opory przepływu dla rur PE

Na wykresach wydajności pomp odnajdujemy pompę najbliżej odpowiadającą naszemu punktowi pracy (opór/przepływ).


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.