Solis » Projektowanie instalacji » - Instalacje źródła » Studnie otwarte  

Studnie otwarte

Pompy ciepła pracujące w układzie studni otwartych (tzw. woda/woda), czyli czerpiące energię z wody, osiągają wysokie współczynniki efektywności ze względu na stosunkowo wysoką temperaturę źródła ciepła oraz brak oporów przepływu ciepła przez rury kolektora (PE).

System dolnego źródła na bazie wody gruntowej skład się z dwóch studni: studni czerpalnej w której zainstalowana jest pompa głębinowa (dobierana przez firmę wiertniczą uprawnioną do wierceń studni) oraz drugiej studni chłonnej. Bardzo ważne jest to (warunek zastosowania), by obie studnie miały warstwę zafiltrowania w tej samej warstwie wodonośnej.
Po wykonaniu studni czerpalnej dokonuje się pompowania próbnego, w celu ustaleni wydajności studni w m3/h.
Obie studnie powinny być wykonane w odległości minimum około 15 m od siebie, a studnia chłonna powinna być zawsze poniżej studni czerpalnej zgodnie z kierunkiem spływu warstwy wodonośnej.

Warunkami zastosowania pomp ciepła na bazie wody są:
odpowiedni wydatek źródła (warstwy wodonośnej), ujęcia w m3/h,
odpowiedni skład fizykochemiczny wody,
temperatura wody od +6 do +40OC, - zakres zastosowania urządzenia.
Parametr temperaturowy może ograniczać możliwość zastosowania studni otwartej w okresie największego zapotrzebowania na energię, czyli w sezonie zimowym. Gdy temperatura wody zasilającej spada poniżej 4oC wbudowany zawór wtrysku zaczyna wtryskiwać gorący gaz do parownika celem podniesienia temperatury parowania, a co za tym idzie zapobiec spadku temperatury wody poniżej 0oC. Efektem jest spadek ilości odbieranej energii ze źródła.
Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu tego rodzaju źródła należy się upewnić, że studnie będą miały odpowiedni wydatek objętościowy w dłuższym okresie czasu.
Dopuszczalna jakość wody
Przed parownikiem należy bezwzględnie stosować filtr siatkowy z oczkiem siatki 0.2-0.3mm.
Przy systemach otwartych (jeziora, rzeki, studnie, itp.) należy dokonać sprawdzenia wody.
Przed zamontowaniem i pierwszym uruchomieniem pompy ciepła należy ponownie upewnić się czy skład wody określony na podstawie analizy wody w fazie projektowania nie przekracza wartości maksymalnych podanych:
odczyn pH 6.5 do 8.5
chlorki Cl 300 mg /l
chlor wolny Cl2 0,5 mg /l
azotany NO3 100 mg /l
siarczany SO4 70 mg /l
wolny kwas węglowy H2CO3 20 mg /l
żelazo FE i mangan Mn 3 mg /l *
tlen O2 2 mg /l
przewodność elektryczna: 50 mS /cm
* wartość obowiązuje pod warunkiem, że na drodze ze studni czerpalnej poprzez pompę ciepła do studni zrzutowej wody nie dostaje się tlen przez nieszczelności w systemie rurowym. Tlen prowadzi do wytrącania żelaza powodując niebezpieczeństwo zamulenia studni zrzutowej wody. Z tego powodu rury zasysania i odprowadzania wody muszą znajdować się stale wystarczająco głęboko poniżej lustra wody studni.

W układach woda/woda należy stosować pompy serii L.Pompy serii L są przeznaczone do zasilania wodą bez dodatku glikolu. Posiadają wbudowany zawór wtrysku gorącego gazu do parownika celem zabezpieczenia przepływającej wody przed zamarznięciem. Parownik został zwiększony i pozwala na pracę ze źródłem w zakresie DT=4K utrzymując maksymalne opory przepływu poniżej 20kPa.


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.